Ministër i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor

Minister_Naser_NurediniNaser Nuredini ka lindur në Tetovë të Maqedonisë së Veriut. Ai u shpërngul në Vjenë si fëmijë dhe u arsimua në Shkollën ndërkombëtare të Vjenës para se të mbaronte arsimin e lartë në Mbretërinë e Bashkuar.

Naser Nuredini e ndërtoi karrierën e tij në sferën e financave në Londër dhe Vjenë, së pari si analist dhe më pas si menaxher investimesh për tregjet në Evropën Qendrore dhe Lindore.

Qëllimi i tij kryesor gjatë kësaj periudhe ishte tërheqja e investimeve cilësore, të pastra dhe të gjelbra në rajonin ku jeton, me ç’rast e orienton përvojën e tij ndërkufitare  të jetë urë lidhëse midis perëndimit dhe lindjes.

Angazhimi i tij për ekonominë e gjelbër ka kontribuar të arrihet një qasje moderne në menaxhimin e mjedisit jetësor që krijon vende të reja pune, kujdes shëndetësor dhe mirëqenie afatgjatë për banorët e saj.

Emaili: KABINET-MOEPP@moepp.gov.mk

 

INFORMATA PERSONALE

Ditëlindja: 23 Shtator 1979

Vendlindja: Tetovë, Republika e Maqedonisë së Veriut

Statusi social: I martuar, baba i një fëmije

 

EKSPERIENCA

Prill 2016- Nuredini GmbH, Vienë, Drejtor,Këshilltar

Shtator 2014 - Mars 2016 Acquisitor ltd BVI and THAL Discretionary Fund BVI, Vienë-Monako, Drejtor mbi menaxhimin e aseteve dhe investimeve strategjike

Mars 2013 - Qeshor 2014 MKS Management, Vienë-Freiburg, Konsulent

Korrik 2011 - Nëntor2012  ING Bank NV, Londër, Drejtor mbi investime në korporatat e listuara në tregun e Europës Lindore

Korrik 2006 - Korrik 2011 UniCredit CAIB UK Ltd./UniCredit Bank AG, Londër, Zëvendëskryetar mbi menaxhimin e investimeve në Europën Lindore

Dhjetor 2005 - Qershor 2006 CAIB International Markets Ltd., Londër, Analist i kërkimit të kapitalit që mbulon kompanitë e listuara financiare dhe të pasurive të patundshme në Europën Lindore

Mars 2004 - Nëntor 2005  B.P. Invest ConsultVienë, Analist

 

EDUKIMI

1998 – 2002   University of Brighton, East Sussex, BA (Hons) in “International Business“, Angli

2000 – 2001   Fachhochschule Mainz “International Business“, Gjermani

1989 – 1998   Vienna International School “International Baccalaureate”, Austri

1986 – 1989   Shkolla Sabidin Bajrami, Maqedonia e Veriut

 

AFTËSITË

Gjuhë  Rrjedhshëm: Shqip, Anglisht, Gjermanisht

Mesatar: Serb

 

TË TJERA

Anëtar i FCA Mbretëria e Bashkuar e Anglisë

Anëtar i Xetra, Eurex dhe Euronext

Organizim i dy aktiviteteve bamirësie, siq janë “St. Anna Kinderspital” lidhur me luftën kundër kancerit, si dhe nje fond për fëmijët me aftësi të kufizuara.