.

Këshilltarët e posaçëm në Kabinetin e ministrit Naser Nuredini
Nëpunësit e kabinetit në Kabinetin e Ministrit Naser Nuredini