Yearly Archives: 2020

СООПШТЕНИЕ

Поради неработење на Испитниот центар и техничката подршка на серверот за спроведување на испитите во испитниот центар, испитната сесија за 2021 година закажана за ден 5.01.2021 година за полагање на испитите за Управител со отпад, Експерт за оцена на влијание на проектите врз ЖС и Експерт за стратегиска оцена е презакажана за ден 14.01.2021 (прв… Прочитај повеќе »

ОГЛАС ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ЗВАЊЕ ЕКСПЕРТ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

ОГЛАС ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ЗВАЊЕ ЕКСПЕРТ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА Програма за полагање на стручен испит за стекнување на звање експерт за стратегиска оцена на животната средина https://www.moepp.gov.mk/?page_id=901

ОГЛАС ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА УПРАВИТЕЛ СО ОТПАД

ОГЛАС ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА УПРАВИТЕЛ СО ОТПАД Програма за полагање стручен испит за управител со отпад https://www.moepp.gov.mk/?page_id=901 https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/Final-Strategija-za-otpad-mak.pdf https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/12/Nac.plan-za-upravuvanje-so-otpad-2009-2015.pdf