ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ

 

ЗАКОН ЗА ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ