ЛЕТОЦИ

“Решенија засновани врз природата за поотпорни општества на Западниот Балкан”

ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕШ КОГА СОБИРАШ диви видови растенија и нивни делови

Да ги чуваме шумите, за да не чуваат и тие нас!

Светски ден на водите 2017

СОЕР 2015  Европската животна средина – состојба и перспективи

Да се приклучиме кон светските напори против загубата на биолошката разновидност

5-ти Јуни, Светски Ден на животната средина “Мисли – Јади – Чувај”, 2013

22 Септември – “Meѓународен ден без автомобили, 2006″

5-ти Јуни, Светски Ден на животната средина “Пустини и опустинување”, 2006

5-ти Јуни Светски Ден за заштита на животната средина, 2005

22 Април – Ден на планетата земја, “Кампања за решенија за климата”

Пластична кеса? – Благодарам НЕ!

СТОП! за пластичните шишиња

Чисти канали – наша потреба

Споменици на природата – Смоларски водопад и Колешински водопад