undp-anketa
Информација до јавноста
Почитувани, Министерството за животна средина и просторно планирање и Програмата за развој на Обединетите Нации ја покануваат јавноста да учествува во електронското испитување на јавното
20161214101456_img_3221
Дримската конференција : Одличен моментум за процесот на прекуграничната соработка за управување со басенот на река Дрим
На петтата годишнина од потпишувањето на Мeморандумот за заедничка визија на Дримскиот Басен и првата година од отпочнувањето на ГЕФ Дримскиот Проект, повеќе од 120
3
Започнат Твининг проектот за јакнење на административните капацитети за спроведување на Рамковната директива за отпад и директивите за посебните текови на отпад
(14.12.2016г.) Денеска во просториите на ЕУ Инфо Центарот во Скопје беше означено започнувањето на Твининг проектот за јакнење на административните капацитети за спроведување на Рамковната
javen-povik
Информација за оддржување на јавна расправа
Информација за одржување на Јавна расправа по Студија за оцена на влијание врз животната средина за проектот: Изградба на пречистителна станица за отпадни води во
javen-povik
ИНФОРМАЦИЈА ДО МЕДИУМИ 13.12.2016
Почитувани, Ве известуваме дека на 14.12.2016г. (среда) министерот за животна средина и просторно планирање Башким Амети ќе се обрати на започнувањето на Твининг проектот за
grupna
Средношколци од Македонија, Италија, Полска, Турција, Шведска и Португалија заедно ќе учат да ја чуваат животната средина
Средношколци од Македонија, Италија, Полска, Турција , Шведска и Португалија заедно ќе учат да ја чуваат животната средина Секторот за комуникација со јавност на МЖСПП


  Повеќе настани - 2015

Почетна

Почетна