ЛЕТОЦИ

 

Светски ден на водите 2017македонски

Светски ден на водите 2017 - албански

Светски ден на водите 2017англиски

 

СОЕР 2015  Европската животна средина – состојба и перспективимакедонски

СОЕР 2015  Европската животна средина – состојба и перспективиалбански

СОЕР 2015  Европската животна средина – состојба и перспективианглиски

 

Да се приклучиме кон светските напори против загубата на биолошката разновидност - македонски

Да се приклучиме кон светските напори против загубата на биолошката разновидност - албански

 

5-ти Јуни, Светски Ден на животната средина “Мисли – Јади – Чувај”, 2013

22 Септември – “Meѓународен ден без автомобили, 2006″

5-ти Јуни, Светски Ден на животната средина “Пустини и опустинување”, 2006

5-ти Јуни Светски Ден за заштита на животната средина, 2005

22 Април – Ден на планетата земја, “Кампања за решенија за климата”

Пластична кеса? – Благодарам НЕ!

СТОП! за пластичните шишиња

Чисти канали – наша потреба

Споменици на природата – Смоларски водопад и Колешински водопад