МК – НИ 009

 

МК – НИ 009

РАЗНОВИДНОСТ НА ВИДОВИ

logo-re
Дефиниција
Единици
Клучно прашање за политиката
Клучна порака
Оценка
Методологија
Релевантност за креирање на политиката
Цели
Обврска за известување
Општи мета-податоци
Последна измена:  февруари 26, 2020