INFORMATË PËR MEDIAT 10.12.2015

Ju informojmë se më 11.12.2015, (e premte), në ora 10:00 , në hapësirat e komunës së Kërçovës, ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi , kryetari i komunës së Kërçovës, Fatmir Dehari dhe drejtori i NPK “Коmunalec” – Кërçovë, Zendel Jonuzi do të nënshkruajnë marrëveshjen për zbatimin e projektit IPA “Ndërtimi i stacionit për pastrimin e ujërave të zeza në komunën e Kërçovës”.

Ju ftojmë me ekipet Tuaja që të merrni pjesë në këtë event.