INFORMATË PËR MEDIA 09.12.2015

Ju informojmë se më 10.12.2015 (e enjte) ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi, kryetari i komunës së Kumanovës Zoran Damjanovski dhe drejtori i NPK “Vodovod” Kumanovë, Goran Stojkovski, do të nënshkruajnë marrëveshje për zbatimin e projektit IPA për “Rehabilitim dhe zgjerim i rrjetit të kanalizimit në komunën e Kumanovës”

Nënshkrimi i marrëveshjes do të bëhet në ambientet e komunës së Kumanovës në orën 13:00.

Ju ftojmë që me ekipet tuaja të merrni pjesë në këtë ngjarje.