Јавен повик за реализација на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2019г. со набавка/поставување на прочистувачи за воздух во внатрешни простории

Институција која обавува: Влада на Република Северна Македонија

Рок на пријавување: 23.08.2019

Повикот е достапен на следниот линк https://vlada.mk/node/18746