СООПШТЕНИЕ ЗА ДОСТАПНОСТ НА НОВИОТ ПАКЕТ НАЦРТ- ЗАКОНИ ОД ОБЛАСТА НА УПРАВУВАЊЕТО СО ПОСЕБНИТЕ ТЕКОВИ НА ОТПАД

Министерството за животна средина и просторно планирање ја информира заинтересираната јавност дека Нацрт верзиите на новите закони од областа на управување со посебните текови на отпад: Закон за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад, Закон за управување со пакување и отпад од пакување, Закон за управување со батерии и акумулатори… Прочитај повеќе »

СООПШТЕНИЕ ЗА ДОСТАПНОСТ НА НОВИОТ ПАКЕТ НАЦРТ- ЗАКОНИ ОД ОБЛАСТА НА УПРАВУВАЊЕТО СО ПОСЕБНИТЕ ТЕКОВИ НА ОТПАД

Министерството за животна средина и просторно планирање ја информира заинтересираната јавност дека Нацрт верзиите на новите закони од областа на управувањето со посебните текови на отпад: Закон за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад, Закон за управување со пакување и отпад од пакување, Закон за управување со батерии и акумулатори… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 21.11.2019 год.

Ве информирамe дека на 21.11.2019 година (четврток), на иницијатива на Светска банка, во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање ќе се одржи Регионална конференција: „Управување со квалитетот на воздухот (AQM) во регионот на Западен Балкан – Прашања, решенија и можности за финансирање“. Настанот ќе се одржи во хотел Мериот, со почеток во 9:00… Прочитај повеќе »