Yearly Archives: 2015

Изработка, дополнување и прилагодување на проектна документација за изградба на државен пат А2, делница Ранковце-Крива Паланка на ниво на експресен пат

Известување за намера за изработка, дополнување и прилагодување на проектна документација за изградба на државен пат А2, делница Ранковце-Крива Паланка на ниво на експресен пат