Архива

Редовна годишна работилница на ЕЕА за проценка и управување со квалитет на воздухот

(25-26.10.2012) Во Мадрид, Шпанија, се одржа работилницата “17th EIONET workshop on air quality assessment and management” редовна годишна работилница во организација на ЕЕА и тематскиот центар за квалитет на воздух и намалување на ефектите од климатските промени – ETC/ACM.         На работилницата учествуваше Никола Голубов, советник за валидација и анализа на податоци од оделението за… Прочитај повеќе »

Работилница за Имплементација на GMES мониторинг услуги 

(17-19.10.2012 год.) Во Копенхаген – Данска, се одржа работилница за Имплементација на GMES мониторинг услуги. На работилницата, учествуваше Зоран Величков, Национален референтен центар за LandCover програмата на Еворпската агенција за животна средина. На работилницата беше презентирана состојбата со GMES мониторинг сервисот, процесот на имплементација на оваа програма и перспективите за 2011-2013 година. На агендата беа… Прочитај повеќе »

Редовен работен состанок на Националните координатори за соработка со Еврoпската агенција за животна средина

(17-18.10.2012) Во Луксембург се одржа редовен работен состанок на Националните координатори за соработка со Еврoпската агенција за животна средина, како и посебна координативна сесија за координаторите од земјите од Западен Балкан. На овој редовен состанок, националните координатори за соработка со ЕЕА имаа можност да се запознаат со статусот и планирањето на активности од страна на… Прочитај повеќе »