Архива

Работен состанок во седиштето на ОН во Женева

Работен состанок во седиштето на ОН во Женева

(09-13.09.2013 год.) Во период од 09-13 септември 2013 година во Женева, во седиштето на Обединетите нации се одржa 37-от состанок на Управното тело на ЕМЕП и 32-от состанок на Работната група за ефекти. На состаноците од Македонскиот информативен центар за животна средина учествуваше м-р Александра Несторовска-Крстеска. Претставникот ги презентираше корегираните вредности на емисиите на основните… Прочитај повеќе »

Интерлабораториски компаративни мерења на неоргански загадувачки супстанции во амбиентниот воздух

Интерлабораториски компаративни мерења на неоргански загадувачки супстанции во амбиентниот воздух

(01-06.09.2013 год.) Во периодот од 01.09.2013 до 06.09.2013 година, во комплексот на лабораторијата на UBA Pilot station во Ланген, Германија, во организација на World Health Organisation (WHO) и European Commission/Joint Research Centre (EC/JRC), се одржаа интерлабораториски компаративни мерења на неоргански загадувачки супстанции во амбиентниот воздух (NO, NO2, CO, O3 и SO2 гасови). На оваа работилница… Прочитај повеќе »

Летна школа за изработка на Интегрирани проценки за животната средина 27-29.08.2013 година, Виена – Австрија

Летна школа за изработка на Интегрирани проценки за животната средина 27-29.08.2013 година, Виена – Австрија

Од 27 до 29.08.2013 година, Виена, во организација на Европската агенција за животна средина се одржа регионална Летна школа за градење на капацитетите на земјите од Западен Балкан, во насока на изработка на Интегрирани проценки за животната средина. Интегрираните проценки за животната средина претставуваат еден современ пристап во анализата на состојбата и перспективата на животната… Прочитај повеќе »